Contra-indicaties

Bij massages gelden een aantal belangrijke situaties, waarbij NIET of op aangepaste wijze gemasseerd kan worden, dit noemen wij contra-indicaties.

Tijdens de intake, voorafgaand aan de massage, vul je een anamnese formulier in. De informatie op dat formulier heeft betrekking op jouw persoonlijke en medische gesteldheid. De eventuele contra-indicaties zullen uit dit gesprek en formulier naar bovenkomen. Het anamnese formulier zal bewaard worden in het dossier.

Wanneer kan er niet gemasseerd worden, zogenoemde algehele contra-indicaties:

 • bij koorts (massage stimuleert de bloedcirculatie in het hele lichaam, de koorts en de massage kunnen het lichaam in de war brengen, waardoor de koorts zelfs kan gaan stijgen)
 • bij infectieziekten zoals griep (massage kan de (griep)symptomen verergeren)
 • bij hartklachten en/of afwijkingen (pacemaker) (door massage kan het hartritme dalen. Er zal toestemming van de behandelend arts moeten zijn)
 • bij ernstige vaataandoeningen over het gehele lichaam (door druk tijdens de massage kan extra beschadiging van de verzwakte vaten ontstaan)
 • bij zware vermoeidheid, totale uitputting of burn-out (door massage kunnen de klachten uitbreiden of verergeren)
 • bij besmettelijke huidziekten (de huidziekte kan extra geprikkeld worden, waardoor de klachten kunnen uitbreiden of verergeren)
 • gedurende de (eerste drie maanden) zwangerschap
 • bij kanker (massage kan in sommige gevallen goed zijn, maar altijd in overleg met de behandelend arts)

 • bij een (actieve) hernia

Gedeeltelijke contra-indicaties – Hierbij kan op aangepaste wijze gemasseerd worden:

 • bij hoge en lage bloeddruk
 • bij trombose, spataderen en lokale vaatontstekingen
 • bij acute verwondingen, letsel, blauwe plekken of zwellingen
 • bij bot- en spierziekten zoals reuma en artritis
 • bij open wonden/huid
 • bij huidziekten zoals exzeem, psoriasis, acné of voetschimmel

Er zal altijd ter plekke een inschatting worden gemaakt met betrekking tot de contra-indicaties. Bij twijfel moet altijd de behandelend arts geraadpleegd worden. Er kan besloten worden om niet tot massage/behandeling over te gaan.

Algehele contra-indicaties bij een behandeling met Bloesemtherapie en Kinesiologie zijn koorts en infectieziekten.