Praktijkregels

Praktijkregels

Om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er By Mana de volgende huisregels:

Mijn praktijk is aan huis en bevindt zich op de begane grond.

By Mana werkt enkel op afspraak. Een afspraak kan via telefoon, email of het contactformulier op de website gemaakt worden. Bij het maken van een afspraak wordt altijd jouw naam, emailadres en telefoonnummer gevraagd, voor het vastleggen in de administratie.

By Mana heeft geen wachtruimte, daarom verzoek ik je om maximaal 10 minuten voor de afspraak aan te bellen.

In de praktijk staat een behandeltafel waarop gelegen dan wel gezeten wordt tijdens de behandeling. De balans (Kinesiologie en Bloesemremedies) gaat over de kleding heen, alleen de schoenen moeten uit. Bij een massage dient wel de kleding (gedeeltelijk) uitgedaan te worden. Het ondergoed blijft wel aan tijdens de massagebehandeling.

Tijdens de eerste afspraak stel ik een aantal vragen (anamnese) over lichamelijke conditie, medicijngebruik, leefgewoontes en de verwachtingen van de massage of behandeling/balans. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie. Aan de hand van de verstrekte informatie (ook tijdens de behandeling) kan ik besluiten niet (verder) te behandelen en je door te verwijzen naar een arts of specialist.

By Mana werkt preventief en verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen, alvorens een behandeling te ondergaan. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure kan de behandeling geweigerd of gestaakt worden.

Indien je informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kan je mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.

Alle informatie die je voor, tijdens en na een behandeling aan mij toevertrouwd is vertrouwelijk en deel ik niet met anderen.

Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.

Zet tijdens je bezoek de mobiele telefoon uit.

Ik kan geen massage uitvoeren wanneer er sprake is van koorts, infecties, hart- en/of vaataandoeningen, besmettelijke huidaandoeningen, gebruik van drank of drugs, slechte algemene gezondheid en tijdens (de eerste 3 maanden van) een zwangerschap.

Ik kan altijd besluiten (om welke redenen dan ook) om iemand niet toe te laten tot het praktijkadres en ook niet te behandelen zonder opgaaf van redenen.

By Mana is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak (of bij niet verschijnen op de afspraak) kunnen doorberekend worden aan de cliënt. Annuleren kan alleen via de telefoon.

Betalingen geschieden na afloop van de behandeling en dit kan via pinbetaling of contante betaling.

De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van lichaam en geest en hebben niets met erotiek te maken. In deze praktijk worden dan ook GEEN erotische behandelingen gegeven.

By Mana gaat ervanuit dat de cliënt kennis heeft genomen van bovenstaande huisregels/voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige bijwerkingen, nawerkingen of andere gevolgen die mogelijk het gevolg van de behandeling kunnen zijn.